ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τους όρους που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα, η κλήρωση της 29/07/2014 του Λαϊκού λαχείου, ανέδειξε τους νικητές.

1ος νικητής είναι ο κάτοχος του λαχνού με αριθμό 886 και κερδίζει το laptop

2ος νικητής είναι ο κάτοχος του λαχνού με αριθμό 783 και κερδίζει το ποδήλατο

Οι κάτοχοι των λαχνών που κερδίζουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύλλογο για να παραλάβουν τα δώρα τους

 

Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή.

Τμήματα του συλλόγου

Τμήματα Διδάσκαλος
Νηπιαγωγείου Κώστας Κανέλλος
Δημοτικού Κώστας Κανέλλος
Γυμνασίου Κώστας Κανέλλος
Λυκείου Κώστας Κανέλλος
Ενηλίκων Κώστας Κανέλλος
Ζωγραφικής Στάθης Πηλιχός

Εκδηλώσεις του συλλόγου

 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

 

Όροι συμμετοχής στη λαχειοφόρο αγορά του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια ισχύος τής λαχειοφόρου αγοράς ορίζεται έως και τις 28/7/2014.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην κλήρωση τής λαχειοφόρου αγοράς που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θα έχουν αγοράσει λαχνούς.


3. ΕΠΑΘΛΑ

3.1. Το πρώτο έπαθλο της λαχειοφόρου αγοράς είναι ένα laptop HP 15-G000 SV
απο το κατάστημα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» στην Αρτάκη
3.2. Το δεύτερο έπαθλο της λαχειοφόρου αγοράς είναι ένα ποδήλατο αξίας 150€ από το κατάστημα Γεωργουσόπουλος στα Ψαχνά, με ελεύθερη επιλογή μεταξύ ανδρικού ή γυναικείου τύπου.


4. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

4.1. Οι αριθμοί των λαχνών είναι μοναδικοί. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν εκδοθεί, δηλαδή από 000 έως και 999.
4.2. Οι νικητήριοι αριθμοί τής λαχειοφόρου αγοράς του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" θα προκύψουν από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 29/7/2014
Ο αριθμός του λαϊκού λαχείου είναι πενταψήφιος ορίζεται δε ότι τα ψηφία που θα αναδείξουν τους νικητές είναι τα τρία τελευταία ψηφία.
Νικητής για το πρώτο δώρο (laptop HP) είναι όποιος έχει τα τρία τελευταία ψηφία του Α΄ λαχνού του τρίδυμου
Νικητής για το δεύτερο δώρο (ποδήλατο) είναι όποιος έχει τα τρία τελευταία ψηφία του λαχνού που κερδίζει τις 10.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαχείο.
Όλα με βάσει τον κατάλογο κερδών της κλήρωσης της 29ης Ιουλίου 2014 του Λαϊκού Λαχείου.
Π.χ. έστω ότι για τον Α΄ λαχνό του τριδύμου κληρώθηκε ο αριθμός 54321 στην κλήρωση της Τρίτης:
Τα τελευταία τρία  ψηφία τού αριθμού που κληρώθηκε, που θα έχει ως έπαθλο το laptop, είναι ο αριθμός 321.
4.3. Οι νικητήριοι αριθμοί θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"  www.oi-rizes.gr και θα γνωστοποιηθεί εάν βρίσκονται μεταξύ των πωληθέντων.
4.4. Οι νικητές/-τριες της λαχειοφόρου αγοράς που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιήσουν τηλεφωνικά τον Εκπολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" στο τηλέφωνο 6974.67.63.94 ή ηλεκτρονικά στο e-mail konkan18160[at]yahoo.gr  
4.5. Σε περίπτωση που ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου, δεν προσέλθει εντός τριών μηνών για να παραλάβει το έπαθλο ή αρνηθεί την παραλαβή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του επάθλου, που θα τεθεί στην διάθεση του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ".


6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη λαχειοφόρο αγορά, ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου αποδέχεται και παραχωρεί το δικαίωμα στον Εκπολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο του στην επίσημη ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" για λόγους δημοσιότητας της λαχειοφόρου αγοράς και των αποτελεσμάτων της.
6.2. Ο νικητής/-τρια κάθε επάθλου αποδέχεται να συμμετάσχει κατά την παραλαβή του δώρου σε ενέργειες προβολής της απονομής του δώρου, συμπεριλαμβανομένης και τής λήψης αναμνηστικών φωτογραφιών που ενδεχομένως θα δημοσιευθούν για σκοπούς δημοσιότητας τής λαχειοφόρου αγοράς, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση.


7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Η συμμετοχή στην παρούσα λαχειοφόρο αγορά σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τού συνόλου των όρων της.
7.2. Ο Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει εγκαίρως και με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"  www.oi-rizes.gr την κλήρωση ή να μεταβάλει οποιοδήποτε όρο αυτής οποτεδήποτε και αζημίως γι’ αυτόν, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του.
7.3. Ο νικητής/-τρια της λαχειοφόρου αγοράς ουδεμία οικονομικής ή άλλης φύσεως απαίτηση έχει έναντι της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων (στην  οποία υπάγεται το Λαϊκό Λαχείο και η κλήρωσή του) σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή αλλαγής, για οποιονδήποτε λόγο, της ημερομηνίας και της ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης.
7.4. Ο νικητής/-τρια της λαχειοφόρου αγοράς ουδεμία οικονομικής ή άλλης φύσεως απαίτηση έχει έναντι του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ", πέραν των επάθλων όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 των παρόντων όρων.
7.5. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς στην επίσημη ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"  www.oi-rizes.gr
7.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την λαχειοφόρο αγορά επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.


8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λαχειοφόρο αγορά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6974.67.63.94 ή ηλεκτρονικά στο e-mail konkan18160[at]yahoo.gr